Vi innehar alle nødvendige godkjenninger som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

Mer opplysninger finnes også på DIBK, Direktoratet for byggkvalitet, under kompetansesjekk.no

 

Vi tilbyr et stort utvalg av arkitekttjenester og har mange fornøyde referansekunder bak oss.

Vi utfører også oppdrag som byggteknisk rådgivning, bygningsantikvarisk konsulentvirksomhet,

seksjonering og oppdeling av eiendommer.

Vi har også arbeidet mye med tilrettelegging og søknader i forbindelse med opprettelse av familiebarnehager.

 

Ulf Teigen er i tillegg til å være sivil arkitekt også utdannet gipsmaker og murmester samt takstmann med bygnings skade som spesialfelt. Det betyr at vi også den praktiske erfaringen som ofte kommer godt med.

 

Vi kan med andre ord ta hele saken fra A til Å.

Vi gir vanligvis fast pris på prosjektet. Tilbudene er som regel delt opp i faser slik at kunden hele tiden vet hva og hvor man befinner seg i prosessen samt at man har kontroll på kostnadene fortløpende. 

Vi hjelper deg med