Teigen Arkitekter har mer enn 18 års erfaring innen AutoCad.

 

Vi legger vekt på å gi personlig undervisning. Vi arbeider praktisk og konkret og tar utgangspunkt i reelle prosjekter. Vår erfaring viser at en-til-en undervisning er en svært effektiv og målrettet metode å lære et profesjonelt tegneprogram på. I tillegg til at vi arbeider med konkrete prosjekter gis det også generell opplæring i programvaren.

Det er fire modulene i AutoCAD-kurset som vi kan tilby, og i henhold til dine behov kan vi tilpasse og tilby deg en hel modul eller bare de timene du trenger i en bestemt modul.

 

 

Kurs holdes både på dagtid og kveldstid, hos deg eller på vårt kontor på Inkognitogata 12 i Oslo.

Vi er fleksible og vi tilpasser oss til de timene som passer best for deg

Ta kontakt med oss for mer informasjon / avtale / påmelding.

 

Timepris AutoCAD undervisning: 500kr. (på vårt kontor) 600Kr. innenfor byområdet Oslo

Modul 1

Pris: 9500 kr

Varighet: 20 timer

AutoCad Grunnkurs

Passer for personer som ikke har arbeidet med DAK-systemer, eller har kjennskap til andre DAK-systemer. Kurset gir kompetanse til å ta i bruk og benytte AutoCads grunnleggende funksjoner. For eksempel å starte og tegne nye tegninger, redigere eksisterende tegninger, legge til tekst i tegninger, lage symboler, hente symboler, og bruke og forstå Layers (laghåndtering) symbol og blokkhåndtering. Gjennom grunnkurset lærer en også de vanligste tegnings- og redigeringskommandoene og hvordan disse skal benyttes til å plotte tegninger, målsetting, lagre og åpne tegninger, og arbeide videre på konkrete prosjekter.

Modul 3

Pris: 9500 kr

Varighet: 20 timer

3D modellering / 3D print

Passer for alle brukere av AutoCad som ønsker å bruke 3D modellering. Kurset gir kompetanse til å konstruere 3Dmodeller, definere egne koordinatorsystemer, se modellen fra flere vinkler og lage perspektiver. Gjennom kurset lærer en også tegning og redigering av Solider, presentere 3Dmodeller som 2Dtegninger, produsere riss og snitt i PaperSpace med utgangspunkt i en 2Dtegning, bli fortrolig med trådmodell, flatemodell og volummodell.

Modul 2

Pris: 9500 kr

Varighet: 20 timer

AutoCad Videregående kurs

Passer for personer som har brukt AutoCad og ønsker å lære mer. Kurset gir kompetanse til å knytte flere tegninger sammen, lage standarder, lage oppsett av tegningsmaler, isometrisk tegning, ta i bruk brukergrensesnittet Paperspace/Modelspace. Gjennom kurset lærer en også å bruke AutoCads Designcenter Dimensions styles, Xref Attributthåndtering, Mtext og overføre informasjon mellom tegninger.

Modul 4

Pris: 11000 kr

Varighet: 20 timer

AutoCad Architecture (fokusert på arkitektur og interiørdesign området)

Passer for alle som ønsker AutoCad inn i arkitektur som spesialisert område hvor du kan tegne arkitektoniske 3D prosjekter enkel og rask. Gjennom kurset lærer en også hvordan en kan lage egne dører eller vinduer med spesialprofiler, konstruere ulike takformer, fasader, samt lage snitt og perspektiv. En får også kompetanse til å bruke bibliotek for innredning og benytte filmpresentasjon

© 2015 TEIGEN ARKITEKTER AS